سخن روز
تسهیل رانت خواری در اقتصاد

موسی غنی نژاد

این روزها خبر‌های مربوط به سیاست‌های تحریک اقتصادی، چه از سوی تولید و چه تقاضا، به منظور خروج از وضعیت رکودی در صدر اخبار است. این سیاست‌ها که بارها در گذشته‌های دور و نزدیک تجربه شده و جملگی شکست خورده است آیا این بار می‌تواند نتیجه مثبتی عاید اقتصاد ملی کند یا همانند گذشته حاصلی ...

ادامه

آخرین اخبار اقتصادی
سایر اخبار
کانال تلگرام دریک آنلاین