امروز: سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۳۹۷ - Tuesday, 22 May , 2018
کد خبر: 47087

آینده صنعت خودروهای خودران

خودروهایی که برای عابران پیاده لبخند می زنند

در آینده ماشین های بدون نیاز به راننده به عابران پیاده لبخند میزنند تا به آنها اشاره کنند برای گذرشان از خیابان آماده اند و مشکلی وجود ندارد. ...

در آینده ماشین های بدون نیاز به راننده به عابران پیاده لبخند میزنند تا به آنها اشاره کنند برای گذرشان از خیابان آماده اند و مشکلی وجود ندارد.

خودروی خودران

بسیاری افراد در تقاطع ها، به نوعی سنت دیرینه قبل از گذر از خیابان وفادارند؛ برقراری ارتباط چشمی با رانندگان پشت فرمان.

اگر به یک تقاطع برسیم که راننده پشت فرمان را مشغول خواندن روزنامه یا چرت زدن بیابیم، عکس العمل احتمالی، نوعی گیجی از این رفتار راننده خواهد بود. این وضعیت احتمالا به مرور زمان برای تعداد بیشتری از عابران پیش می آید، زیرا آنها در مسیرشان با اتومبیلهای بدون نیاز به راننده مواجه میشوند که تعدادشان به مرور افزایش می یابد و بقای سنت معمول رد و بدل کردن نگاه بین رانندگان و عابران پیاده را با خطر انقراض مواجه میکند.

با ورود اتومبیلهای کاملا اتوماتیک بدون نیاز به راننده که فرد پشت فرمان اجازه میدهد هر کاری دلش میخواهد در زمان رانندگی انجام دهد به جز توجه به جاده، دیگر نیازی به این ارتباط چشمی وجود ندارد. شرکت سمکان (Semcon )با در نظر گرفتن این مسئله، نوآوری ویژه ای ارائه کرده است؛ امکان نصب نوعی نشانگر در قسمت جلوی اتومبیل که روی آن علامت لبخند به عابران پیاده ظاهر میشود تا به آنها از بی خطر بودن گذر از عرض خیابان اطمینان بدهد. این طرح مفهومی یکی از ایده ها برای ایجاد امکان ارتباط بین عابران و خودروهای تمام اتوماتیک آینده است. سمکان هنوز این ایده خود را آزمایش نکرده است، اما برای به نمایش گذاشتن نیاز به دریافت نوعی سیگنال از اتومبیلهای اتوماتیک بی راننده نوعی آزمایش ترتیب داده تا واکنش عابران را به اتومبیلهای این چنینی بسنجد. در این مطالعه راننده پشت فرمان وانمود میکند که به جای این که مراقب جاده و اطراف خود باشد، در حال چرت زدن یا مشغول مطالعه یک کتاب است. همانگونه که انتظار می رود عابرانی که در حال عبور از عرض خیابان بودند با دیدن چنین صحنه ای دچار تردید یا حتی شوک میشدند، به ویژه زمانی که با راننده در حال خواب مواجه میشدند. ثابت شده ارتباط چشمی یک عنصر کلیدی در مواجهه عابران با اتومبیلهای معمولی است که یک نفر پشت فرمان آنها را میراند. این ارتباط باعث ایجاد نوعی برهمکنش آرامش بخش میشود.راننده هایی که به نظر میرسد توجهی به جاده یا اطرافشان ندارند، می توانند سبب القای حس عدم رضایت عابران برای گذر از جلوی اتومبیل خود شوند.

پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا مشغول بررسی و مصاحبه با عابران و رانندگان اتومبیلهای تمام خودکارند تا بتوانند درک بهتری از آینده ارتباطات و اعتماد بین آنها داشته باشند. وجود چنین برهم کنشهایی سبب اعتمادسازی بین انسان و تعداد روزافزون روباتها میشود. این اعتماد کلید پذیرش عمومی خودروها و وسایل حمل و نقل روباتیک و بی نیاز از راننده انسانی است. امکان مواجهه بین شهروندان و اتومبیلهای بی راننده اتوماتیک با آغاز به کار سرویسهای تاکسی روباتیک شرکتهایی مانند آبر (Uber )یا نوتونومی (Nutonomy )در حال افزایش است. تاکسیهای بی راننده توسط شرکت گوگل در ایالت کالیفرنیا، واشنگتن، آریزونا و تگزاس در حال تست جاده ای هستند. ولوو هم مشغول پژوهش و مطالعه میدانی اتومبیلهای اتوماتیک خود در جاده های گوتنبرگ در سوئد است.

 سمکان هم با کمک موسسه آنالیزگر اینیزیو (Inizio )رفتار افراد را در مواجهه با اتومبیل بی نیاز به راننده در کشورهای سوئد، انگلستان، آلمان و ایاالت متحده امریکا بررسی کرد. نتایج نشان داد که حداقل هشتاد درصد مردمان این کشورها در زمان عبور از عرض خیابان بدون چراغ راهنمایی اغلب ارتباط چشمی با رانندگان برقرار میکنند، اگر به جای اغلب از قید همیشه استفاده شود باز هم نتایج برقراری ارتباط چشمی به شصت درصد میرسد. بسیاری از افراد شرکت کننده در مطالعه اعتماد بسیار کمی به اتومبیلهای بدون نیاز به راننده که وجود عابران را تشخیص میدهند، نشان دادند. میزان اعتماد به چنین اتومبیلهایی در امریکا از همه کشورهای مورد مطالعه بالاتر بود، اما هنوز سی و هشت درصد از پرسش شوندگان به صورت کامل اطمینان نداشتند که اتومبیل میتواند بدون نیاز به راننده وجود آنها را تشخیص دهد و متوقف شود. تعداد زیادی از شرکت کنندگان در پژوهش درباره این تکنولوژی عدم اطمینان خود را با انتخاب گزینه “مطمئن نیستم” نشان دادند و در هیچ کدام از کشورهای مورد مطالعه اکثر شهروندان کاملا به کارکرد درست این فناوری اطمینان نداشتند.

در هـر حـال بـا وجـود تمـام اخبـار دربـاره تکنولـوژی خودروهـای بی راننده و کاملا اتوماتیک، هنوز هیچ شـرکت اتومبیل سـازی در هیچکدام از کشـور دنیا موفق به سـاخت یـک مـدل صد درصـد روباتیک و بی نیـاز از راننده انسـانی نشـده اسـت و در تمـام مدلهـای در دسـترس دخالـت انسـانی بـرای پیمـودن مسـیر جاده ضـروری اسـت. حتی مهندسـین طـراح چنیـن اتومبیلهایـی هنـوز بـه صورت کامـل بـه اختراعات خـود اطمینان ندارند. بـه همین دلیل تاکسـیهای بی راننـده شـرکت آبـر یـک راننـده و یـک مهنـدس در صندلـی جلوی خود برای بررسـی این فناوری فـردا دارنـد. معمـولا در زمـان مواجهه با عابر پیـاده، راننده فرمـان را در دسـت میگیرد. براسـاس گـزارش خبرگزاری رویتـرز و سـایت وایـردWired مهندسـین آبـر هنـوز از برهمکنـش اتومبیلهـای ایـن شـرکت و عابـران رضایـت ندارنـد. کسـی نمیدانـد شـاید چندیـن سـال دیگـر وقتی عابریـن و اتومبیلهـا بـه هـم میرسـند، لبخنـد اولیـن واکنـش آنها بـه یکدیگر باشـد.

ذانش بنیان

اخبار مرتبط
 
   
 
دیدگاه
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

سامانه جستجوی فرصت های کارآموزی(

آخرین مطالب
مدیسه  

شرکت مهندسی مشاور درسا صنعت تهران(

گروه اقتصادی درسا صنعت تهران(

 

شرکت مهندسی مشاور درسا صنعت تهران(

ماهنامه دنیای الکترونیک (نسخه فارسی IEEE SPECTRUM(