کسب و کار با سرمایه کم بایگانی - دریک آنلاین دیده بان فرصتهای سرمایه گذاری و کسب و کار
    599-th2
  • راه اندازی کسب و کار با پول یارانه
  • بانویی از روستای قادرمرز کردستان، با پول یارانه ضمن درآمدزایی برای خود و خانواده، برای ۱۰ نفر نیز اشتغالزایی نموده است.
    Rich-Guy-400x245
  • بدون “سرمایه” پولدار شویم
  • راه انداختن هر کار تازه ای سرمایه می خواهد اما نه سرمایه میلیاردی، سرمایه اصلی افرادی که این روزها به اسم موفق و سرمایه دار می شناسیمشان هوش، زمان سنجی ، ابتکار و ریسک پذیری شان است.