قاصدک 24

 

 

تولید پودر تخم مرغ - سرمایه گذاری در پودر تخم مرغ - فرصتهای سرمایه گذاری - فرصتهای کسب و کار بایگانی - دریک آنلاین دیده بان فرصتهای سرمایه گذاری و کسب و کار
    1385017165
  • تخم مرغ ها را پودر کنید
    پودر تخم مرغ یک سرمایه گذاری ارزان و بی شکست
  • اگر یک تخم مرغ خور حرفه ای هستید احتمالا می دانید که در فصول گرم و سرد سال قیمت آن نیز متفاوت است. تقاضا در تابستانها کمتر بوده و به علت عرضه زیاد و فسادپذیری قیمت کاهش می یابد. تخم مرغ را پودر کنید تا تعادل بین فصلی نیز حفظ شود و دیگر نگران کاهش قیمتها نباشید.